Toto Bissainthe ‎– Chante Haïti (ARN 33 380, 1977)

Toto Bissainthe ‎– Chante Haïti (ARN 33 380,  1977)

 A1 Soley Danmbalab
A2 Papaloko
A3 Ibo Ogoun
A4 Papa Danmbalah
B1 Lamize Pa Dous
B2 Dey
B3 Rasanbleman

No comments yet.

Leave a Reply